ჩვენი კომპანია დაარსდა 2004 წელს დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ ვართ მასიური ხის გადამამუშავებელი და ექსპორტიორი კომპანია. დაარსებიდან დღემდე კომპანია ახორციელებს ექსპლუატაციაში ნამყოფი მუხის,თელის და წაბლის ხის ჯიშების გადამუშავება და რეალიზაციას. რამდენადაც ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს ერთ ერთ ისტორიულ მხარეს კომპანიას გააჩნია ნედლეულის მდიდარი წყარო. ნედლეულის შესყიდვა ხდება უკვე ექსპლუატაციისთვის უარგისი შენობა ნაგებობის დემონტაჟის შედეგად რომლის ასაკი ითვლის 100 წელზე მეტს. ქართული ძველ მყარ მერქანს გააჩნია სიძველის მდიდარი შეხედულობა.

ჩვენ გუნდს აქვს 12 წლის სამუშაო გამოცდილება ანტიკური ხის წარმოებაში. პროდუქცია მოიცავს ჭიის ხვრელებს, ლურსმნის ხვრელებს, ამინდის ბზარებს, ხელით თლილ კვალს და რიგ სხვა და სხვა დაძველების ფერებს, რაც ადასტურებს მის სიძველეს.