კერძო სკოლა "ღონე ქვეყნისა"

საქართველო, 4600, ქუთაისი, როძევიჩის ქ. #2

პროექტში წარმოდგენილია: იატაკი, კარები, კიბე, მაგიდა, სკამი, კომოდი, ფანჯარა